بي بي سي پښتو For PC – Free Download For Windows And Mac

Rate this post

Pashto (پښتو), also known as Afghan Persian, is the official language of Afghanistan and one of the two official languages of Pakistan, along with Urdu. It is the mother tongue of the Pashtun people, who make up the second-largest ethnic group in Afghanistan and the third-largest in Pakistan. Pashto is also the second-most spoken language in Iran.

The technical specifications of the بي بي سي پښتو for PC are the ones that set it apart and why it’s so popular. Go through those from this section:

بي بي سي پښتو Andorid App Summary

بي بي سي پښتو was developed by Ghazi Amanullah Khan Technologies LTD and they’ve done a good job keeping it highly user friendly. You can download بي بي سي پښتو from Google Play store under the Social category. The latest version of بي بي سي پښتو is 3.7.8 on Play store with total users of 17887. The بي بي سي پښتو app has a user rating of 0.0 which is impressive.

The latest update date of the بي بي سي پښتو is Oct 25, 2020. Although it’s easy to install it on Android, it’s not that easy to do so on PC. You need to use an emulator to do so. The most popular emulators would be NOX player, BlueStacks, and Memu Emulator to install it on PC.

We will talk about how to install and use the بي بي سي پښتو on your computer using the emulators. The step by step guides below will help you do so.

بي بي سي پښتو App Overview and Details

د افلکېشن په اړه:
دا افلکېشن د بي بي سي هغو مینوالو ته
د سهولت په پار جوړشوی؛. کوم چې ډېر
ځله یې موضوعاتو څخه د خبروي له پاره
ویبسایت ته ورپیسې ورځي….
د بي بي سي ټولو مینوالو ته د دا یو
وړوکی ساپټویر ډالۍ وي.
د کارولو ترڅنګ مو چې پینځه ستوري هم هېر نشي.

د افلکېشن کارول :
د افلکېشن کارول ډېر ساده دي!
کله چې تاسو یوه پاڼه راخلاصه کړئ او د هغې پاڼې په داخل کې، په نورو موضوعاتو دلوستلو له پاره په هغو لینکونو باندې کلیک وکړئ، نو له داخل شوې پاڼې څخه بلې ته ځئ، په دې وخت کې که تاسو د خپل مبایل په (باک) توکمې کلیک وکړئ، نو له هغې پاڼې څخه تاسو په مکمله توګه د کور مینو سره مخامخ کېږئ او که وغواړئ کور مینو ته داخل نشئ او په هغې پاڼه کې نور موضوعات ولولئ ، نو مهرباني وکړئ، د همغې پاڼې په سر کې له (بېرته) توکمې څخه کار واخلئ، کله مو چې زړه وغوښتل چې د کور مینو ته داخل شئ، په دې وخت کې بیا د مبایل(باک) له توکمې څخه کار واخلئ…
همدارنګه تاسو کولی شئ چې پاڼه لویه او کوچنۍ کړئ، د دې کړنو د ترسره کولو له پاره د هرې پاڼې په پاسنۍ برخه کې له ( لویه) او (کوچنۍ) په نومونو له توکمو څخه کار واخلئ.

Features of بي بي سي پښتو for PC

1. The app is easy to use; you can quickly find the topics you’re interested in and read the latest news.
2. You can create a custom feed of your favorite topics.
3. The app is available on web and mobile.
4. You can share articles with your friends.
5. The app has a built-in dictionary.
6. You can save articles for offline reading.
7. The app offers personalized recommendations.
8. You can customize your reading experience.
9. The app is ad-free.
10. The app is regularly updated with the latest news.

How To Install & Download بي بي سي پښتو For PC Windows 10/8/7

You can download and install the بي بي سي پښتو for PC using the Nox player android emulator. Here are the steps you need to follow to install it on your computer alongside the step to install the بي بي سي پښتو.

  • Step 1: You have to download the NOX player emulator on your computer. It will store in the Downloads folder of your PC.
  • Step 2: Double click on the downloaded installer, click Yes, and let the Nox Player be installed on your computer.
  • Step 3: Within NOX Player, you’ll see the Play Store Icon on the top portion of it. Go ahead, click on it, and open up the store.
  • Step 4: If you’re not logged in, make sure you log into your Gmail or Play store account using email and password.
  • Step 5: Search for بي بي سي پښتو on the search bar that you’ll see in the play store app. This will show you the app.
  • Step 6: Click on the بي بي سي پښتو and click install to start downloading it on your computer and installing it.
  • Step 7: Wait for a few minutes and NOX player will add a shortcut button to the desktop and the homepage.
  • Step 8: You can double click on the shortcut icon and start using the بي بي سي پښتو on your computer right away.
بي بي سي پښتو App Specification
App Name: بي بي سي پښتو On Your PC
Devoloper Name: Ghazi Amanullah Khan Technologies LTD
Latest Version: 3.7.8
Android Version: 4.4
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: af.mwyarmangal.bbcpashto
Download: 17887+
Category: Social
Updated on: Oct 25, 2020
Get it On:

Download

Whats New In this بي بي سي پښتو?

ستونځې يې سمې شوې

Conclusion

Pashto is an Indo-Iranian language spoken by the Pashtuns in Afghanistan and Pakistan. It is the second-most widely spoken language in Afghanistan and is also the official language of the Government of Afghanistan. Pashto is also one of the two official languages of Pakistan, along with Urdu, and is spoken by the Pashtun people of Khyber Pakhtunkhwa, Federally Administered Tribal Areas and Balochistan. Pashto is

Following the steps above is all you need to do if you want to succeed installing the بي بي سي پښتو on your PC. If you have more queries about anything, do let us know.

Disclaimer

We refer the ownership of This بي بي سي پښتو to its creator/developer. We don’t own or affiliate for بي بي سي پښتو and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at narechk, we also don’t use our own server to download the بي بي سي پښتو. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the بي بي سي پښتو.

If you have any query about the app or about narechk, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment