BADIKA AŞİRETİ For PC | How To Install (Windows 7, 8, 10 And Mac)

Rate this post

The Badika Aşireti is a prominent clan of the Oghuz Turks that has played an important role in Ottoman and Turkish history. The Badika Aşireti is said to have originated from the Kayı tribe, one of the seven original Oghuz tribes. The Kayı are believed to have migrated from Central Asia to the Anatolian plateau in the 11th century. The Badika Aşireti is one of the largest and most influential clans of the Oghuz Turks and has produced many notable figures in Turkish history, including Osman I, the founder of the Ottoman Empire.

The latest BADIKA AŞİRETİ for PC has come up with a few updates that are better than the previous version. Want to know those? Here are they:

BADIKA AŞİRETİ Andorid App Summary

Bahattin BOZKURT has developed the BADIKA AŞİRETİ for Android. You can find it under the Social category on Play Store. Since its inception, BADIKA AŞİRETİ has got over 124+ users on board. For the user rating, it is currently holding a 0.0 rating and the latest version of it is 3.9.0.2.3

The latest update of BADIKA AŞİRETİ is Feb 8, 2020 for phones. You can’t use it on your PC directly. So, you have to use an Android emulator like BlueStacks Emulator, Memu Emulator, Nox Player Emulator, etc.

No worries, we will discuss the methods to run it on your computer using the emulators whether you use a PC or Mac. Follow the methods we’ve discussed below.

BADIKA AŞİRETİ App Overview and Details

BADIKA AŞİRETİ Badıka Aşireti Diyarbakır sınırları içindeki büyük aşiretlerden biridir. Muş ilinde yaşayan Badıkalı sayıs oldukça fazladır.

Bu aşiretin köklerinin yazılı belgeye dayanmasada araştırmacıların beyanlarında Süleymani aşiretleri gurubundan olan Zilan aşiretine dayandığı idda edilmektedir şerefname isimli Kürd Tarihi kitabında süleymani aşiretlerinin nesebinin Mervanoğulları sultanlarından Süleyman bin Abdulmelik ‘e dayandığı ifade edilmektedir.(kaynak:şerfname sayfa:200

Mervani devletinin Abasiler tarafından yıkılmasından sonra Mervan’ın oğullarından Ubeydullah’ın Diyarbakır’ın kulp ilçesindeki deree xox ,(şeftali deresi) denen bir bölgeye gelip yerleşmesinden sonra Başta Banuki aşireti olmak üzere daha önce Mervani yünetiminde bulunan aşiretler bir araya gelerek Süleymani aşiretlerini meydana getirdiler. bu aşiretler ,banuki,Zıkziyan,Bociyan,Besyan,Dılxeryan,Zilan,Berazan,Huveyda(hevedi) olup yünetim Merkezleri Meyfarqin idi. bu aşiretler ehl-i sünet tarafları iken bazıları ise yezidi inancındaydı. badıkalılar, Tarihte akkoyunlu Türkmen devletini destekleyen ,Dunbuli,Zirkan,Mirdas ve Süleymani aşiretleri ile hareket etmiştir. Günümüzde badıkalılar Ehl-i Sünet olup şafi mezhebine mensupturlar. Dilleri ise Kürtçenin kırmanç  lehçesidir.

Nufusları hakında uçuk rakamlar  ortada dolaşmasına rağmen , Diyarbakır  çevresinde tahmini 15,000 civarında ,Muş, Kars ,Batman,Bingül, Bitlis, ve Van İllerinde 12,000 Kişi oldukları tahmin edilmektedir.Ancak büyük şehirlere göç yolu ile gidenlerin sayısı eklediğinde oldukça büyük rakamlar ortaya çıkabilir Yaşadıkları  Yerler; Diyarbakır,Kulp,Başbuğ,kayahan,inkaya,yayık,kocadağ,yarımca,Erenler,Kollukayak,Yavuz,Ünal,Karaorman,Alaca,Taysever,Yertutan,Şeyhyayla ve Cebeci köylerinde, Silvan ilçesi ve Muş ili.(Prof.Ahmet  Özer. Doğuda Aşiret Düzeni Sayfa:47) 

Muş ilinde; Merkeze bağlı ,Dilimli ,Aligedik,Yedipınar,Güdümlü,Eralanlı,Eğirmeç,Yörecik ve Kayalısu Köylerinde; Kars ili Digor ilçesi Sokunlu Köyünde, Badıkanlılar yaşamaktadır. 

BAĞLI KABİLELER:
1- Kerran: 550 haneden oluşmakta ve Milli Aşiret Konfederasyonu içindeydi (1936 Yılı verilerine göre,Kaynak:M.Z. Emin Beg Kurd Tarihi)
2-Cımıka,(Milli Konfederasyonu içinde olup  Res’ul Ayn’daki Cımıkalılar  ile bağlantıları olup olmadığı bilinmiyor.
3-Kanıka
4-Mêêmıka 
5-Welika
6-Aqıka 
7-Nasırka
8-Araşka
9-Reşika: Emekli Vali Edip Yavuz,” Tarih Boyunca Türk Kavimleri” isimli kitabında; Kulp Yöresindeki Reşıkanlılar için Reşık uşakları diye bahseder. Bunları Saka Türklerinin Res koluna bağlayarak, bir kısmının  Van özalp, Şirvan,Mazidağı,Kulp,Karayazı,Palu,Hizan ve Tutak gibi yerlerde yaşadığını iddia etmektedir.
10-Laçıka: Milli  Konfederasyonuna bağlı olup Dersim’de Yaşayan Haydaran oymağının içinde yaşayan Laçıka kabilesi ile bağlantısı olup olmadığı tespit edilemedi. Emekli Vali Edip Yavuz,”Tarih Boyunca Türk Kavimleri” isimli kitapında; Laçıka oymağı hakkında şu bilgileri veriyor. laçin uşakları oymağından ayrılmış ve Şeyh Hasanlılar içinde erimişlerdir. Elazığdaki Lacolarda bunlardandır. 
11-Xeşika
12-Xerzan

Features of BADIKA AŞİRETİ for PC

ve Sosyal Yaşamı)

1.Badıka aşiretinin köklerinin yazılı belgeye dayanmasada araştırmacıların beyanlarında Süleymani aşiretleri gurubundan olan Zilan aşiretine dayandığı idda edilmektedir.
2.Süleymani aşiretlerinin nesebinin Mervanoğulları sultanlarından Süleyman bin Abdulmelik ‘e dayandığı ifade edilmektedir.
3.bu aşiretler ehl-i sünet tarafları iken bazıları ise yezidi inancındaydı.
4.badıkalılar, Tarihte akkoyunlu Türkmen devletini destekleyen ,Dunbuli,Zirkan,Mirdas ve Süleymani aşiretleri ile hareket etmiştir.
5.Günümüzde badıkalılar Ehl-i Sünet olup şafi mezhebine mensupturlar.
6.

Install “BADIKA AŞİRETİ” on PC: Windows 10/8/7 & Mac

If you want to run the BADIKA AŞİRETİ on your PC, you’ll need the Memu android emulator. Here is the process of installing both on your PC:

  • Download the Memu android emulator on your computer and install it. It will take a few minutes from start to finish.
  • While finishing, keep the Open when finished checked and other additional offers unchecked.
  • Once installed and opened, you’ll see a familiar interface with familiar apps on the screen, including Play store.
  • Click on the Play store and log into your account using your google email and password that you use on your phone.
  • You can now search for the BADIKA AŞİRETİ app within Play store. It will show you the app on the search results in the first position.
  • Click on the app name and then click install to begin the download process on your computer to install BADIKA AŞİRETİ.
  • It may take a few minutes for the entire process. Once complete, you can now open the app from your desktop or the emulator homepage.
BADIKA AŞİRETİ App Specification
App Name: BADIKA AŞİRETİ On Your PC
Devoloper Name: Bahattin BOZKURT
Latest Version: 3.9.0.2.3
Android Version: 4.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: com.mobiroller.mobi671865668544
Download: 124+
Category: Social
Updated on: Feb 8, 2020
Get it On:

Download

Whats New In this BADIKA AŞİRETİ?

null

Conclusion

BADIKA AŞİRETİ is a unique social media application that connects people with similar interests and allows them to share their thoughts and experiences. I have enjoyed using BADIKA AŞİRETİ and have made some great connections with people who share my interests. The application is easy to use and the people who use it are friendly and welcoming. I would recommend BADIKA AŞİRETİ to anyone who is looking for

So, did you find the guide on how to download the BADIKA AŞİRETİ for PC above? If you did, or if you have any questions regarding it, do comment and let us know. We’re here to help.

Disclaimer

We refer the ownership of This BADIKA AŞİRETİ to its creator/developer. We don’t own or affiliate for BADIKA AŞİRETİ and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at narechk, we also don’t use our own server to download the BADIKA AŞİRETİ. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the BADIKA AŞİRETİ.

If you have any query about the app or about narechk, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment