Sevgi Bağı For PC | How To Download – (Windows 7, 8, 10, Mac)

Rate this post

Love is a beautiful emotion that is felt by many people. It is a feeling of strong affection and requires both positive and negative aspects. It can be felt for a friend, family member, or a significant other. Love is often described as a feeling of strong affection and requires both positive and negative aspects.

We will help you download the Sevgi Bağı for PC and install it fast. But you must know the technical specifications of it before that. Here are they:

Download & Install Sevgi Bağı on PC: Windows 11/10/8/7

Using the NOX app Player is a great way to download and install the Sevgi Bağı on your PC. All you have to do is, follow the steps below, install the Sevgi Bağı, and use it on the bigger screen of your computer:

  • Step 1: You have to download the NOX player on your computer using the official link here.
  • Step 2: You’ll install this great emulator from your computer and click on launch to start the interface.
  • Step 3: Next step is to log into your Google account in the Play Store app that the NOX app player comes with.
  • Step 4: To find the Sevgi Bağı, you have to search for it in Play Store after logging into the Play store account.
  • Step 5: As you see, the Sevgi Bağı appears on the first result. Click on it and you’ll see the Install button to download it.
  • Step 6: Download the Sevgi Bağı by clicking install. It will take a few minutes to get the app shortcut added to your homepage.
  • Step 7: Start using the Sevgi Bağı on your computer by launching it using the app icon you can see on the NOX app player homepage.
Sevgi Bağı App Specification
App Name: Sevgi Bağı On Your PC
Devoloper Name: Dilara Osmaniye
Latest Version: 1.0.5
Android Version: 4.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: edu.sunnet.sevg
Download: 7298+
Category: Books & Reference
Updated on: Jul 10, 2018
Get it On:

Download

Sevgi Bağı Andorid App Summary

Dilara Osmaniye is the developer of the Sevgi Bağı, and they have the app under the Books & Reference of Google Play Store. The latest version of the Sevgi Bağı from them is 1.0.5 with over 7298 users under the hood. With a 0.0 rating, the Sevgi Bağı is clearly a popular choice for users for the job it does.

Latest update date of the Sevgi Bağı is Jul 10, 2018, so you’ll find the latest features. However, you can’t just use the app directly on a computer, you need to use an Emulator to do so. Our recommendations for emulators are BlueStacks, Nox Player, and Memu Emulator.

Do you need a guide to download and install the Sevgi Bağı on your computer using an emulator? This article is all about helping you do just that! Stick to the guide below.

Sevgi Bağı App Overview and Details

Zamanımızda itikadlar son derece sarsıldığı için kadın olsun erkek olsun, bir Mü’minin, her
şeyden evvel itikadını Ehli Sünnet vel’Cemaate göre tashih etmesi; sonra çocuklarına da talim etmesi farzdır, hatta her farzdan önce farzdır, Zira farzdan önce farz, ilm-i hal; farzın içinde farz, ihlas; farzdan sonra farz, öğrenilen ilimle amel etmektir. Tashîh-i itikad etmeksizin zikir, dua ve ibadetler kabul edilemez. İmam-ı A’zam’dan itibaren zaman zaman Ehli Sünnetten büyük âlimler, Ehli Sünnet itikadını özetlemektedirler. Onlara
uyarak tashîh-i itikad için “Şübheden Hakîkate”, “Tek Çare”, “Şuur” ve Arabca Türkçe olarak “Bed’ul-Emâlî”nin tercüme ve şerhi nin yazılmasına bizi muvaffak eden Allah Teâlâ’ya, اَلحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ “Elhamdu Lillâhi Rabb-il-âlemîn” diyerek hamd-u senâlar ederim. “Sevgi Bağı” diye adlandırdığım risâlede daha evvelden, tashîh-i itikad için, çocuklarımıza ezberlemesi kolay olur umuduyla, Hicrî 569’da vefat eden İmam Sirâceddîn Ali bin Osman el-Ûşî el-Ferğânî’nin “Bed’ul-Emâlî”sinin terceme ve şerhini yazmıştım Fakat okunmadığını işittim; “Ağırdır, uzundur… dır… dır…” diye şikayetler kulağıma gelince, özellikle çocuklarımızın ezberlemesinin kolaylaşması için “Bed’ul-Emâlî”yi çıkarıp yerine Peygamber’in ashabına ilk öğrettiği hadislerini özetleyip yazdım. Sonra en az derecede Mü’min kul ile Allah Teâlâ arasındaki irtibat ve alâkadarlığın gerçekleşmesi yani rıza ve sevgisinin kazanılması için her Mü’minin, yatağından kalkıp tekrar yatağına gelinceye kadar sabah yahud akşam
okuyacağı “Hizb-i A’zam”ı, vakitlere bağlı yapacağı bazı zikir ve kısa duaları, namazdan
sonra yapılacak tesbihleri, vakte bağlı olmayan faziletli bazı duaları yazdım. Şübhesiz bu risâle zikir ve tesbih için kâfî derecede değildir, fakat büsbütün mahrumiyetten
de kurtarır. Özellikle “Hizb-i A’zam” adlı dua ve tesbihler, ayetin nazmıyla, hadislerle
sabittir. Amma kişi ne maksadla okursa, maksadı için de vesile olur.
Bu risâleyi para mukabilinde satanlara rızamız yoktur. Bu risâle her Mü’mine vakfımızdır. Umulur ki ruhumuza Fatihalar okutturur. Hayrsever her Müslüman basabilir ve dağıtabilir. Neşreden ve okuyanlara selamlar olsun.

Features of Sevgi Bağı for PC

bir kitap olmuştur.

1. Bed’ul-Emâlî tercüme ve şerhi ile tashîh-i itikad için kolaylaştırıcı olmuştur.
2. İmam Sirâceddîn Ali bin Osman el-Ûşî el-Ferğânî’nin tercümesi ve şerhi ile tashîh-i itikad için kolaylaştırıcı olmuştur.
3. Mü’minlerin, yatağından kalkıp tekrar yatağına gelinceye kadar sabah yahud akşam yapacağı “Hizb-i A’zam”ı olmuştur.
4. Vakitlere bağlı yapacağı bazı zikir ve kısa duaları olmuştur.
5. Namazdan sonra yapılacak tesbihleri olmuştur.
6. Vakte bağlı olmayan faziletli bazı duaları olmuştur.

Whats New In this Sevgi Bağı?

KAL’A DUASI HİZB-İ A’ZAM SESLERİ EKLENDİ

Conclusion

Sevgi Bağı is a mobile application that helps people connect with each other. It allows users to share their thoughts and feelings with others, and makes it easy to find new friends. Sevgi Bağı is a safe and secure platform, and it is easy to use.

That’s it! We hope that the guide above has been a help for you to install it on your computer. Need to know more about the emulator or the Sevgi Bağı? Let us know!

Disclaimer

We refer the ownership of This Sevgi Bağı to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Sevgi Bağı and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at narechk, we also don’t use our own server to download the Sevgi Bağı. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Sevgi Bağı.

If you have any query about the app or about narechk, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment